Advanced Search

Hong Lei

© Hong Lei. Photo by Peter Paul Geoffrion, 2015

Hong Lei

Born in Jiangsu, China, 1960

Work Location:Changzhou, Anhui province, China, Asia
Birth Location:Jiangsu, China, Asia
Born 1960 in Changzhou, Jiangsu Province, China, lives and works in Changzhou


Terms
  • Male